Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Αντιδραστήρια Grignard

Τα "αντιδραστήρια Grignard" είναι ένα από πιο όμορφα σημεία της ύλης της Οργανικής της Χημείας στην Γ Λυκείου. Το - και εξεταστικό - μεγαλείο τους θα φανερωθεί σε όλη του την έκταση όταν θα διδαχθεί και η οξείδωση των αλκοολών.

Συνηθίζω να λέω στους μαθητές μου ότι η αλκοόλη που παρασκευάζεται μέσω των Grignard θα φανερώσει την λύση της άσκησης μέσω δύο χημικών πληροφοριών που θα δώσει. Η πρώτη - η "πεζή" - πληροφορία αφορά το άθροισμα των ατόμων άνθρακα του αντιδραστηρίου Grignard και της καρβονυλικής ένωσης στην οποία προστέθηκε ( που είναι ίσο με το πλήθος των ατόμων άνθρακα στο μόριο της αλκοόλης που παράγεται ).

Η δεύτερη πληροφορία αφορά την την τάξη της αλκοόλης, που έμμεσα θα δείξει το είδος της καρβονυλικής ένωσης  στην οποία προστέθηκε το αντιδραστήριο Grignard.Μια - εκτιμώ ιδιαιτέρως διδακτική - τέτοια άσκηση παρουσιάζω παρακάτω. Προσέξτε πως η τάξη της αλκοόλης "ξεκλειδώνει" την άσκηση είτε δίνοντας απ'ευθείας - πάντα όμως έμμεσα - την καρβονυλική ένωση είτε δίνοντας μια ανισότητα στο πλήθος ατόμων άνθρακα που δίνει λύση στο πρόβλημα του πλήθος των ατόμων άνθρακα. κρατήστε το αυτό ... ;-)Η άσκηση - μαζί με μία προτεινόμενη λύση της - διαθέσιμη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...