Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Οξείδωση οργανικών ενώσεων Γ ( υδρόλυση εστέρων - Grignard + ασκήση mol μιγμάτων / pH )

Οι εστέρες είναι τα τελευταία χρόνια ένα πολύ δημοφιλές σημείο εκκίνησης του δέντρου της οργανικής. Η υδρόλυση και η σαπωνοποίηση τους έχουν την εξής ιδιαιτερότητα ως αντιδράσεις οργανικής . Δίνουν δύο (2) οργανικά προϊόντα άρα θα πρέπει να γίνει ένα είδος διάκρισης - ταυτοποίησης ώστε να βρεθεί για ποιο οργανικό προϊόν δίνονται οι αντιδράσεις που ακολουθούν.

Στο σημείο αυτό θα γίνει και η μια απόπειρα δημιουργίας συνδυαστικής άσκησης στοιχειομετρίας οργανικής με την ιοντική ισορροπία ( και συγκεκριμένα με τα ρυθμιστικά διαλύματα ).


Καλή επιτυχία ... ( και προσοχή στα Κάλια ;-) )

Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδώ.

υγ ... το Chem4exams βάζει τα καλά του και αλλάζει την γραμματοσειρά στα αρχεία που θα ανεβάζει.
Χρησιμοποιώ την BPreplay του Γιώργου Τριανταφυλλάκου. (διαθέσιμη στο typefaces )

Ευχαριστώ . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...