Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Απόδοση της χημικής αντίδρασης - απόδοση της συνολικής χημικής διεργασίας

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης της απόδοσης μιας αμφίδρομης χημικής αντίδρασης είναι μέσω του ποσοστού μετατροπής του αντιδρώντος σώματος που θα ήταν σε έλλειψη εάν η αντίδραση ήταν ποσοτική ( μονόδρομη ).


Για να βρούμε όμως την απόδοση μιας χημικής διεργασίας που αποτελείται από πολλά στάδια ( πχ αντίδραση – απομόνωση – καθαρισμός προϊόντος κτλ ) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον βασικό ορισμό της απόδοσης μιας διεργασίας δηλαδή το πηλίκο της ποσότητας της ζητούμενης ουσίας που πήραμε μέσω της συνολικής διεργασίας προς την ποσότητα που θα λαμβάναμε εάν όλα τα στάδια της διεργασίας ήταν ποσότικά ( δηλαδή είχαν απόδοση 100% έκαστο )

Μια τέτοια περίπτωση εξετάζει η παρακάτω άσκηση ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...