Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Παύλος


Μια άσκηση στην μνήμη του Παύλου  ...54,8 g ενός αλκυλοβρωμιδίου Α αντιδρούν πλήρως με δ/μα NaOH και σχηματίζεται μείγμα οργανικών ενώσεων που αποτελείται από 0,05 mol οργανικής ένωσης Β , 0,1 mol οργανικής ένωσης Γ και 0,25 mol οργανικής ένωσης Δ. Το μείγμα των οργανικών ενώσεων Β , Γ και Δ μπορεί να αποχρωματίσει έως 500 mL δ/τος Br2/CCl4 με 0,6 Μ σε Br2.
α)  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α έως Δ.
β)  Να βρεθεί ο όγκος του μείγματος ανόργανων αερίων που θα ελευθερωθεί ( μετρημένος σε STP ) εάν στο μείγμα των οργανικών ενώσεων Β, Γ και Δ επιδράσουμε περίσσεια SOCl2
[ Α : CH3CH2CH(Br)CH3 , Δ : CH3CH=CHCH3 – 4,48 L ]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...