Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Πειράματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες για την διδασκαλία της Χημείας Γ Λυκείου ( 2019-2020 )

Τα πειράματα που προτείνονται :


Να γίνουν τα πειράματα της διάλυσης NH4NO3 και CaCl2

Πειραματική ποιοτική μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας στερεού στην ταχύτητα της χημικής αντίδρασης:
Αντίδραση στερεού Mg (ή Zn) με υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος: Mg(s)+ΗCl(aq) → ΜgCl2(s) + H2(g)↑ Παρατήρηση της επίδρασης τεμαχισμού του Mg (επιφάνεια επαφής) στην ταχύτητα έκλυσης των παραγόμενων φυσαλίδων υδρογόνου.

Πειραματική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης:

Αντίδραση παραγωγής CO2 κατά τη διάλυση σε νερό αναβράζοντος δισκίου π.χ. με
βιταμίνη C. Παρατήρηση της μεταβολής της ταχύτητας έκλυσης φυσαλίδων CO2
ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, της ποσότητας του αντιδρώντος και
της επιφάνειας επαφής (λειοτρίβηση).


Πείραμα παραγράφου 3.4 ( ???????????????? )

Μέτρηση της τιμής του pH υδροχλωρικού οξέος πριν και μετά την αραίωση αυτού με εννεαπλάσιο όγκο νερού.

«Ρυθμιστικά διαλύματα»

Προτείνεται να γίνουν τα πειράματα:

Α) Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων.

α) Με ανάμιξη των συστατικών τους
β) Με μερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος (CH3COOH) από ισχυρή βάση

Β) Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων
α) Αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.
β) Προσθήκη μικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ή βάσης και σύγκριση αρχικής και τελικής τιμής pH.

Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Α) Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του οξικού οξέος στο ξύδι εμπορίου με ογκομέτρηση. Πρότυπο διάλυμα 0,1Μ ΝaOH. Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη.
Β) Οξύτητα του γάλακτος (Εύρεση της περιεκτικότητας γαλακτικού οξέος στο φρέσκο γάλα)
Εναλλακτικά, μέτρηση οξύτητας ελαιόλαδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...