Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

LPG οικιακής χρήσης ( Επαναληπτική άσκηση Θερμοχημείας )

Μία επαναληπτική άσκηση θερμοχημείας ...
Περιέχει ...
... μείγμα 
... καύση
... απώλειες
... θερμιδόμετρο

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Ισχυρό ή ασθενές οξύ ;

Ισχυρό ή ασθενές οξύ ;
Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα εάν ένα μονοπρωτικό οξύ της μορφής ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές, σε δεδομένο διαλύτη και θερμοκρασία.Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Μέση ταχύτητα αντίδρασης

Μια άσκηση στην μέση ταχύτητα αντίδρασης. Εξετάζει την ενέργεια ενεργοποίησης , τις καμπύλες της αντίδρασης , το ΔΗ και την ΔΡ κατά την πάροδο του χρόνου.

( Δεν έχουν διδαχθεί η έννοιες της απλής αντίδρασης , της τάξης και των μηχανισμών )

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Εξίσωση Schrödinger - Ατομικά Τροχικά

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να βάλετε τις τιμές των 3 πρώτων κβαντικών αριθμών ( δηλαδή να ορίσετε το ατομικό τροχιακό ) και θα σας δείξει την μορφή που παίρνουν τα ηλεκτρονιακά νέφη ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιάζονται και οι μορφές των κυματοσυναρτήσεων ψ και ψ^2

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

27 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με θέμα την Ιοντική ισορροπία

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με θέμα την ιοντική ισοροπία που έχουν τεθεί στις εξετάσεις ΑΣΕΠ Χημικών και μπορούν να απαντηθούν και από μαθητές της Γ Λυκείου.

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Επαναληπτική άσκηση στην Ατομική Θεωρία

Μια μεγάλη επαναληπτική άσκηση στην ατομική θεωρία που θα σας δώσει την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις σας σε ολόκληρο το κεφάλαιο της ατομικής θεωρίας.
Στο φυλλάδιο περιλαμβάνονται και σύντομες απαντήσεις.

45 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με θέμα την ατομική θεωρία της Γ Λυκείου

45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που έχουν τεθεί σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ με θέμα την Ατομική θεωρία που θα μπορούσαν να απαντήσουν και μαθητές Γ Λυκείου. (Περιέχεται φόρμα απαντήσεων)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...