Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Επαναληπτικο διαγώνισμα Χημείας - Από Οξειδοαναγωγή έως Ιοντική ισορροπία 2015-2016

Έναρξη επαναληπτικών διαγωνισμάτων ...


Ολόκληρο το διαγώνισμα και οι απαντήσεις του είναι διαθέσιμες ...

Πανελλήνιες 2016 - 1ο μάθημα στις 16 Μαϊου


Βάσεις 2016: Πτώση εώς και 4.000 μόρια για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Μεγάλες ανατροπές αναμένονται φέτος στις βάσεις 2016 εισαγωγής στα τμήματα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Η αναθεώρηση των επιστημονικών πεδίων, τα λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα και η απουσία της προσμέτρησης των προφορικών σχολικών βαθμών θα διαφοροποιήσουν τις βάσεις εισαγωγής που, στην πλειονότητα των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα κινηθούν πτωτικά. Ενδεικτικά, οι βάσεις στις περιζήτητες Ιατρικές Σχολές εκτιμάται ότι θα «πέσουν» τουλάχιστον 600 μόρια, ενώ μεγαλύτερη -περί τα 700 μόρια- θα είναι η πτώση στις Νομικές Σχολές. Στις υψηλόβαθμες Οικονομικές Σχολές και στα περιζήτητα τμήματα του Πολυτεχνείου, η πτώση αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 μόρια.
Θεαματική «βουτιά» 4.000 και πλέον μορίων αναμένεται να κάνουν οι βάσεις εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται το ενδεχόμενο στην περιφέρεια να μείνουν ακόμη και κενές θέσεις και οι βάσεις εισαγωγής να κατρακυλήσουν πολύ κάτω από το 10. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βάσεις εισαγωγής του 2016 δεν θα είναι συγκρίσιμες με τις περσινές και έτσι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία από μηδενική βάση.
Ειδικότερα, το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπει διπλές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι απόφοιτοι των προηγουμένων ετών μπορούν να επιλέξουν να διαγωνιστούν είτε με το παλαιό σύστημα των έξι ή εφτά μαθημάτων είτε με το νέο σύστημα των τεσσάρων ή πέντε μαθημάτων. Η δυνατότητα αυτή, όπως εξηγεί στην «ΗτΣ» ο εκπαιδευτικός - φροντιστής κ. Γιώργος Χατζητέγας, δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο εξεταστικό τοπίο, καθώς ο τελικός αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τον αριθμό των αποφοίτων που θα επιλέξουν να διαγωνιστούν με το παλαιό σύστημα.
Όπως διαφαίνεται, πάντως, από τις δηλώσεις συμμετοχής των αποφοίτων λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό επέλεξε τελικά να διαγωνιστεί με το νέο σύστημα των τεσσάρων μαθημάτων.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το 37,8 % των μαθητών έχει επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, το 35,8% την ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών και μόλις το 26,4% την ομάδα προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 διαφέρουν σημαντικά από τις προηγούμενες. Πώς, λοιπόν, θα κυμανθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ;
Πτώση των βάσεων
Μια απόπειρα αποτύπωσης της πορείας των αναμενόμενων βάσεων εισαγωγής σε 43 σχολές των πέντε επιστημονικών πεδίων, επιχείρησε ο κ. Χατζητέγας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ακόλουθες παραδοχές:
  • τις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων
  • τον παρόμοιο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων.
Επιπροσθέτως, ελήφθησαν υπόψη:
  • ο νέος αλγόριθμος υπολογισμού των μορίων με τα 4 μαθήματα
  • η αναδιάταξη των επιστημονικών πεδίων και η κατανομή των υποψηφίων στους προσανατολισμούς των σπουδών.
  • η επιλογή του 5ου μαθήματος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...