Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Α' και Β' Λυκείου 2014-2015 ( 19/8/2014 )

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 48/21-07-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας γνωρίζουμε ότι για το σχ. έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Γ2/1095/05-03-1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 343).

Το ΦΕΚ του 1999 ( wow αυτό θα πεί πρόοδος !!!! ) είναι διαθέσιμο ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...