Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Αρχή Le Chatelier - Αλυσιδωτές διαταραχές Χημικών Ισορροπιών

 Στο φυσικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια χημική ισορροπία που δεν συνδέεται με μια άλλη χημική ισορροπία. Στην ατμόσφαιρα , στα βιολογικά συστήματα αλλά ακόμα και σε αμιγώς ανθρωπογενείς διεργασίες , μια χημική ισορροπία συνδέεται με έναν τρόπο με μια άλλη ( ή άλλες ) χημική χημική ισορροπία.

Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται σε αυτήν την ανάρτηση.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Diego

 
Αρχή Le Chatelier - Προσθήκη σημαντικής ποσότητας στερεού

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν κατανοήσει πλήρως τα φαινόμενα που περιγράφονται στην ύλη της Χημείας της Γ Λυκείου ( καμιά φορά και προηγούμενων τάξεων ). Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό αρκεί τα θέματα ( άραγε πόσες φορές άραγε θα το γράψω ) να είναι τίμια διατυπωμένα.

Οι μαθητές οφείλουν να διαβάζουν σωστά την εκφώνηση και να αντλούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες είτε είναι διατυπωμένες λεκτικά είτε δίνονται μέσα από γραφικές παραστάσεις ή σύμβολα ( είδαμε μέχρι και μοριακά μοντέλα ).

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Αρχή Le Chatelier ( πιθανή τιμή της πίεσης στη νέα κατάσταση ισορροπίας μετά από μεταβολή του όγκου )

 Κλασικό το θέμα της ανάρτησης.

Εύρεση της πιθανής τιμή της πίεσης στη νέα θέση ισορροπίας μετά από μεταβολή του όγκου ( θ : ct ).

Στο βίντεο παρουσιάζονται τρεις (3) περιπτώσεις χημικών συστημάτων με σκοπό να γίνει πιο έκδηλη η διαφοροποίηση στην συμπεριφορά τους.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Αρχή Le Chatelier ( μεταβολή moles - μεταβολή συγκέντρωσης )

Κλασική ( 1η ) θεωρητική άσκηση που περιγράφει την εφαρμογή της αρχής Le Chatelier σε χημική ισορροπία. 

Προτείνεται :

1) η χρήση της "βοηθητικής" στήλης που περιγράφει τη μετατόπιση της θέσης ισορροπίας και των ποσοτήτων των ουσιών της ισορροπίας

2) Ο έλεγχος εάν η ισορροπία εντάσσεται στην περίπτωση όπου γίνεται πλήρης αναίρεση της επιφερόμενης μεταβολής.

3) η μαθηματική μελέτη ( μέσω της Kc ) της συγκέντρωσης όταν η ποσότητα moles ( αριθμητής ) και ο όγκος του δοχείου ( παρονομαστής ) μεταβάλλονται με τρόπο που δεν μπορεί να βγεί άμεσο συμπέρασμα για το κλάσμα.

4) η χρήση του εμπειρικού "ομόρροπα - αντίρροπα " για τη σύνδεση της μεταβολής της θερμοκρασίας και της μεταβολής της τιμής της Kc

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Ισορροπία εμβόλου


 Άλλο ένα "βαρύ" θέμα χημικής ισορροπίας αφορά την ισορροπία εμβόλου που χωρίζει δύο χώρους στους οποίους εξελίσσονται δύο ανεξάρτητες αμφίδρομες αντιδράσεις.

Το θέμα είναι μιας άλλης φιλοσοφίας αλλά μέσα σε αυτό μπορούν να βρεθούν πολλά σημεία ελέγχου γνώσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα.

"Blast from the past" λοιπόν που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ή "κανακαιρίσιο" που λέμε εμείς οι Δυτικομακεδόνες ( "από κανέναν καιρό" ). Για αυτό το λόγο έβαλα και τον μαυροπίνακα που θα θυμίσει στους παλιούς εκείνη την τρελή πούδρα με την οποία ήταν καλυμμένα τα χέρια τους από την τριμμένη κιμωλία ( ευτυχώς τότε εγώ δούλευα σε "προχώ" φροντιστήριο που είχε "ασπροπίνακες" από νωρίς ). 

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Παράλληλες Χημικές Ισορροπίες

 Όταν σε ένα δοχεία εξελίσσονται περισσότερες από μια (1) χημικές ισορροπίες , τότε στις εκφράσεις της συγκέντρωσης οι ουσίες συμμετέχουν με την συνολική τους συγκέντρωση.


Μία τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω video :

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

% w/w και πυκνότητα αέριου μείγματος της χημικής ισορροπίας

 Ένα παλιό ( "δεσμίτικο" ) θέμα που αφορά την εφαρμογή της αρχής της διατήρησης της μάζας σε αμφίδρομες αντιδράσεις.

Στο βίντεο ( και στο pdf της ανάρτησης ) περιγράφεται η επίλυση δύο (2) ασκήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η παραπάνω ( βασικότατη αλλά ξεχασμένη ) αρχή των χημικών αντιδράσεων.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Ταχύτητα αντίδρασης και ποσότητα προϊόντος #2


 Επανέρχομαι στο ίδιο θέμα με μία διαφορετική άσκηση .

( τελικά αυτή η στοιχειομετρία είναι πολύ πονεμένη "ιστορία" )

"Πιο γρήγορα" vs "πιο πολύ"

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

Μέση και στιγμιαία ταχύτητα ( γραφική μέθοδος εύρεσης )


 Οι μαθητές πρέπει ( οπωσδήποτε ) να μπορούν να αντλούν πληροφορίες μέσα από γραφικές παραστάσεις. Η ενότητα της Χημικής Κινητικής προσφέρεται για ασκήσεις τέτοιου είδους.

Ταχύτητα αντίδρασης και ποσότητα προϊόντος

 Οι μαθητές πολύ συχνά μπερδεύουν μπερδεύουν το "περισσότερο" με το "ταχύτερα".

Η ποσότητα του προϊόντος είναι αποκλειστικά συνάρτηση της ποσότητας του ελλειμματικού αντιδρώντος της αντίδρασης ενώ η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από τους γνωστούς παράγοντες της αντίδρασης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...