Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Θέματα ΠΜΔΧ 2015

Το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού Χημείας .

Δείτε θα θέματα των τριών τάξεων .

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Διάκριση - Ταυτοποίηση εστέρων

Η ταυτοποίηση ενός εστέρα απαιτεί κατ'αρχάς σπάσιμο της ανθρακικής τους αλυσίδας ( μέσω όξινης υδρόλυσης ή σαπωνοποίησης ) και στην συνέχεια την ταυτοποίηση των προϊόντων.
Το πρωτοείδαμε σαν θέμα στις εξετάσεις των ημερησίων του 2014 ( σε εκείνο το λίγο από όλα θέμα Γ ) και εδώ παρουσιάζεται σε μια πιο απαιτιτική - εκτιμώ - μορφή.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...