Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Διαγώνισμα Χημική Ισορροπία 2022 - 2023

 Αναρτώ το διαγώνισμα στην ενότητα της χημικής ισορροπίας στο οποίο διαγωνίστηκαν οι μαθητές μου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...