Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Επαναληπτικό θέμα #3 (v.21 ) : Αναμενόμενη τιμή της σταθεράς k του νόμου της ταχύτητας

 Με πηγή έμπνευσης ένα θέμα του Study4exams πηγαίνουμε λίγο παρακάτω βρίσκοντας ποια θα μπορούσε να είναι η τιμή της σταθεράς k του νόμου της ταχύτητας , γνωρίζοντας :

- τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 

- την έκφραση του νόμου της ταχύτητας μιας αντίδρασης 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Επαναληπτικό θέμα #2 ( v.21 ) : Νόμος του Hess

ΣΕ αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζεται μια όχι και τόσο συνηθισμένη εφαρμογή των νόμων Lavoisier - Laplace - Hess με σκοπό την σύνθεση μιας θερμοχημικής εξίσωσης.

Το θέμα περιέχεται στις σημειώσεις του Study4exams και εγω το επιλύω μια μια μικρή διαφοροποίηση που οδηγεί ( προφανώς ) στο ίδιο αποτέλεσμα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...